Psychoterapia grupowa

Prowadzę psychoterapię grupową dla osób dorosłych.

„Nie pytaj: Dlaczego świat nie jest lepszy? Szkoda twojego cennego czasu.
Pytanie, które należy sobie zadawać, brzmi:
Co mogę zrobić, aby uczynić świat lepszym? Na to pytanie jest odpowiedź.”

„Droga byka” Leo Buscaglia

david

Psychoterapia grupowa skupia się przede wszystkim na interakcjach międzyludzkich, spotkaniach z innością i podobieństwami („Ja jestem innym tobą, ty jesteś innym mną”). Grupa terapeutyczna jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności w kontaktach z innymi ludźmi (nieśmiałość, samotność, fobia społeczna, kłopoty z utrzymywaniem kontaktów/relacji/związków, byciem blisko z innymi, otwartością i zaufaniem do innych). Grupa dostarcza każdemu z uczestników wielu informacji zwrotnych o poszczególnych aspektach zachowania danego uczestnika, wrażeniu jakie wywiera on na innych. Grupa ma ważne zadanie stworzenia wspólnoty spójnej i bezpiecznej na tyle, by móc wypróbowywać nowe zachowania, sposoby komunikacji, tak by można je było wprowadzać w swoje codzienne życie poza grupą.

Doświadczenie wspólnoty grupowej, czyli możliwość towarzyszenia w procesach innych uczestników grupy, dzielenia się z nimi swoimi problemami oraz możliwość pracy nad zmianą siebie wraz z innymi to niezwykle cenne i specyficzne dla psychoterapii grupowej czynniki leczące (poczucie przynależności i uniwersalności przeżyć).

Oferowane przeze mnie formy psychoterapii mogą być pomocne w stanach:

 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub przeciwbólowych, hazardu, itp.
 • ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym lub ociężałością umysłową,
 • cierpiących na zaburzenia powstałe na podłożu organicznych uszkodzeń mózgu,
 • psychotycznych np. ze zdiagnozowaną schizofrenią,
 • będących w ostrym kryzysie psychicznym uniemożliwiającym dokonywanie autorefleksji i skupieniu się na własnym rozwoju,
 • które przekroczyły 60 rok życia.
Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. Uczestnictwo w terapii indywidualnej, jak i grupowej wymaga:
 • motywacji i osobistego zaangażowania się w proces leczenia,
 • zdolności i gotowości do autorefleksji,
 • gotowości do poszukiwania przyczyn swoich dolegliwości i cierpienia,
 • otwartości na nowe doświadczenia,
 • chęci podążania drogą rozwoju i samorealizacji.