Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży.

„Dopóki towarzyszy nam nadzieja – wiemy, dokąd idziemy, mamy energię, by posuwać się naprzód, mapę, która wskazuje nam drogę. Przed nami setki możliwości, tysiące ścieżek i nieskończenie wiele marzeń. Jeśli mamy nadzieję, jesteśmy w połowie drogi do celu, jeśli jej zabraknie – jesteśmy na zawsze zgubieni”.

„Droga byka” Leo Buscaglia

ósemka
wiosło

Psychoterapia indywidualna jest spotkaniem bazującym na rozmowie terapeutycznej. Długość procesu psychoterapii jest indywidualnie zróżnicowana, trwa od kilkudziesięciu spotkań do kilku lat. Spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach jest ustalany z pacjentem cykl 2 spotkań w tygodniu.

Proces psychoterapii rozpoczyna się po konsultacjach psychologicznych. Na wstępie ustalany jest kontrakt terapeutyczny, w którym zapisany zostaje cel indywidualnej pracy psychoterapeutycznej, zakładany czas trwania całego procesu, liczba sesji w tygodniu oraz kwestie obecności i płatności obowiązujące w trakcie współpracy.

Psychoterpeuta Aneta Śpiewak