CENNIK

W mojej ofercie psychoterapii znajdą Państwo:

Konsultacja diagnostyczna

200
  • czas trwania 50 min

Sesja psychoterapii indywidualnej

200
  • czas trwania 50 min

Psychoterapia online

200
  • czas trwania 50 min

Grupa BodyMind

Cena ustalana adekwatnie do liczby uczestników grupy. Informacja jest podawana w trakcie konsultacji wstępnej.
  • czas trwania: 120 minut
  • Liczba uczestników: max 10 osób
  • Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu
psychiatra Wrocław cennik

Konsultacja diagnostyczna – wstępne spotkanie, którego celem jest określenie powodów zgłoszenia się po pomoc psychologiczną oraz oczekiwań wobec terapii. W toku spotkania ustalone zostają najistotniejsze obszary problemowe pacjenta, zanalizowany zostaje aktualny sposób funkcjonowania, w relacji ze sobą i z innymi, zrealizowane zostaje wstępne określenie poziomu samorealizacji w życiu.

Konsultacja prowadzi do ustalenia diagnozy funkcjonalnej osoby zgłaszającej się po pomoc oraz sformułowania celów terapeutycznych. Po ustaleniu celów, omówieniu zasad kontraktu terapeutycznego, możliwe jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy. Pierwsze dwa spotkania mają charakter konsultacji diagnostycznej.
Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu. Inne formy pomocy takie jak: porada psychologiczna, wsparcie kryzysowe mogą być ustalone w innym interwale czasowym.

Psychoterapia online

W odpowiedzi na ostatni trudny czas, związany z ryzykiem epidemicznym oraz niemożnością kontynuowania spotkań bezpośrednich uruchomiłam internetową formę kontaktu terapeutycznego. Do video rozmów używam programu zoom, który jest rekomendowanym programem do tej formy pomocowej współpracy. Jest to forma stosowana w sytuacjach wyjątkowych, związanych z dłuższym wyjazdem poza miejsce zamieszkania, emigracją, tudzież sytuacją epidemiczną.

Świadoma jestem, że forma kontaktu online nie jest tożsama z bezpośrednim spotkaniem, jednak kontakt ten odbywa się na tych samych zasadach, co sesje bezpośrednie, a po doświadczeniu ostatnich miesięcy mogę potwierdzić, że ma swoje uzasadnione miejsce i potwierdzoną skuteczność w procesie psychoterapii. Przed ustaleniem tej formy kontaktu wymagane jest odbycie minimum 2 konsultacji diagnostycznych.