ANETA ŚPIEWAK
GABINET PSYCHOTERAPII
Im więcej wiedzy wiąże się z jakimś przedmiotem, tym większa jest miłość . . .
Kto wyobraża sobie, że wszystkie owoce dojrzewają w tym samym czasie co poziomki,
nic nie wie o winogronach. (Paracelsus)

PSYCHOTERAPEUTA WROCŁAW

Psychologia oraz psychoterapia

„Jedyne, co w naszym życiu pewne, to zmiana.
Opieranie się zmianie to strata czasu, to walka z góry przegrana.
Kiedy stajemy się żarliwymi sprzymierzeńcami zmiany, zapewniamy sobie życie”.
„Droga byka” Leo Buscaglia
Motyl 1

INTEGRACJA

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym, domeną mojej pracy jest kierunek skoncentrowany na procesie doświadczania (elementy Terapii Gestalt oraz Psychoterapii skoncentrowanej na emocjach Leslie S. Greenberg, a także Psychoterapii skoncentrowanej na schematach Jeffrey’a Young’a, nurt humanistyczny z jego głównym przedstawicielem C. Rogersem). Psychoterapeuta integracyjny wprowadza taki model rozumienia problemów i zaburzeń pacjenta, który integruje rozumienie poszczególnych podejść. Jako psychoterapeuta integracyjny staję przed wyzwaniem tworzonym przez indywidualność i specyfikę problemów danego pacjenta, które wymaga poszukiwania takich perspektyw intelektualnych i takich metod, które mogą być pożyteczne w rozumieniu i skutecznym pomaganiu danej osobie. Bliskie jest mi spojrzenie na nurt integracyjny w oparciu o koncepcję „Siedmiu ścieżek integracji psychoterapii” Jerzego Mellibrudy.

W każdym spotkaniu z pacjentem współpraca między mną a pacjentem może naprzemiennie przebiegać na kilku ścieżkach:

 • rozwijanie uzdrawiającej relacji terapeutycznej
 • eksplorowanie wydarzeń i doświadczeń osobistych
 • inicjowanie modyfikacji poznawczych i behawioralnych
 • inspirowanie i wspieranie aktywności i wyborów pacjenta
 • dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
 • rozwijanie wglądu i rozumienia
 • rekonstruowanie narracji osobistych
psychoterapeuta Wrocław

Dopóki towarzyszy nam nadzieja – wiemy, dokąd idziemy,
mamy energię, by posuwać się naprzód, mapę, która wskazuje nam drogę.
Przed nami setki możliwości, tysiące ścieżek i nieskończenie wiele marzeń.
Jeśli mamy nadzieję, jesteśmy w połowie drogi do celu, jeśli jej zabraknie – jesteśmy na zawsze zgubieni.

„Droga byka” Leo Buscaglia

PSYCHOTERAPIA

„Zarówno to, co nowe, jak i to, co stare, liczy się dla nas tylko w takim stopniu,
w jakim odnosi się do teraźniejszości.
Wczoraj staliśmy się tym, kim dzisiaj jesteśmy, a jutro – to dzisiejsze marzenie.
Jeżeli żyjemy dniem wczorajszym albo jutrzejszym, to tracimy naszą jedyną rzeczywistość, tę chwilę”.

„Droga byka” Leo Buscaglia

Moje rozumienie psychoterapii umiejscawia ją w metaforze wspólnej drogi. Droga to sposób postępowania człowieka, który szuka samego siebie, próbuje odkryć swoją prawdziwą naturę i pragnie wejrzeć w głąb. Każdy, kto przybywa na psychoterapię ma za sobą jakąś drogę, płynącą z niej naukę, własne doświadczenia umacniające i trudne. Celem tej wspólnej drogi, czyli psychoterapii, jest przywrócenie poczucia wpływu na własne życie, urzeczywistnienie własnego życia w teraźniejszości. Na tej wspólnej drodze uczymy się opiekowania samym sobą, „współbycia” z innymi, a także bycia cierpliwymi w nieustającym rozwijaniu się. Zdobyte doświadczenie wspólnej drogi w pracy jako psychoterapeuta Wrocław umożliwia na nowo lub po raz pierwszy poczuć i nadać ZNACZENIE swojemu życiu.

gabinet psychoterapii

Oferowane przeze mnie formy psychoterapii mogą być pomocne w stanach:

 • lęku (ciągły niepokój, napięcie, zamartwianie się, fobie, ataki paniki, nawracające myśli),
 • przygnębienia (przewlekły obniżony nastrój bez związku z sytuacją życiową, bark zadowolenia i poczucia samorealizacji w życiu, brak poczucia sensu i deficyt nadziei na poprawę tego stanu),
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • nawracających urazowych wspomnień (przemoc, DDA, inne nadużycia, wypadki),
 • intensywnego, narastającego smutku (depresja, anhedonia, apatia, samouszkadzanie, myśli samobójcze),
 • braku kontroli nad gniewem, wybuchami złości (problemy w kontaktach z innymi, kryzysy w związku),
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, mieszane),
 • przeżywania żałoby, innej straty, kryzysów normatywnych zmian rozwojowych w życiu,
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi (wycofywanie się z ról społecznych, nieśmiałość, częste konflikty, poczucie niezrozumienia, alienacji, nadmierna nieufność, podporządkowywanie się),
 • deficytów kompetencji społecznych, w tym komunikacyjnych, empatycznego odzwierciedlania, budowania relacji wymiany, czucia siebie w kontaktach z innymi,
 • problemach psychosomatycznych (zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości cielesne które mają podłoże w psychice).